شنبه ٠٥ خرداد ١٤٠٣
صفحه اصلی > درباره ما > تاریخچه 
 
تاریخچه فعالیت

 1376-1368: نرم افزارهای مالی، اداری و فارسی ساز پانیذ

در شروع فعاليت مشاورين پارس سيستم با استفاده از تجارب گذشته مديران خود توانست نسبت به ارائه نرم افزارهاي مالي، اداري و فارسي ساز پانيذ اقدام نمايد که بسياري از شرکت هاي صنعتي، بازرگاني و خدماتي از اين مجموعه استفاده کرده و همچنان نيازهاي سيستمي خود را با آن برطرف مي سازند.

 1379-1376: سيستم هاي يکپارچه

با توجه به تغيير نياز مشتريان از سيستم هاي مرتبط به سمت سيستم هاي يکپارچه، شرکت مشاورين پارس سيستم توليد نرم افزارهاي کاربردي بر مبناي مشخصات زير را در سال 1376 هدف خود قرارداد:
يکپارچگي در سطح داده
يکپارچگي در سطح فرآيندها
يکپارچگي در سطح رابط کاربر
يکپارچگي در سطح امنيت
نتيجه اين تصميم ايجاد سيستم هاي يکپارچه مبتني بر ERP در سال 1379 بود که 4 ماژول اصلي از اين مجموعه نيز در اين سال آماده گرديد.

 1384-1379: تکميل PARS ERP ، ايجاد تضمين کيفيت

در طول اين مدت سيستم يکپارچه مبتني بر ERP راه تکميل خود را پيمود و در پايان سال 1383 سيستم هاي پيش بيني شده در حوزه مديريت مالي، مديريت اطلاعات و مديريت بازرگاني تکميل و پايه هاي نيل به PARS ERP را ايجاد نمودند.
در سال 1380 کسب گواهينامه تضمين کيفيت ISO 9001 با راهنماي TickIT به منظور افزايش کيفيت نرم افزار، رضايت مشتريان و کارکنان به نتيجه نهايي رسيد و در شرکت به اجرا در آمد.

 1384 تا کنون: خدمات بهتر، تکميل نهايي PARS ERP

از سال 1384 تغيير روش در ارائه خدمات با توجه به مباني طراحي و برنامه نويسي نرم افزار ها از حضور در محل مشتري به سرويس از راه دور تغيير يافت که اين امر باعث افزايش رضايت مندي مشتريان و کاهش هزينه هاي خدمات گرديد که منافع مشترک براي مشاورين پارس سيستم و مشتريان را بهمراه داشت.
در همين حال نهايي شدن سيستم هاي بهاي تمام شده، برنامه ريزي و کنترل توليد، تعمير و نگهداري، برنامه ريزي منابع انساني، مديريت فرآيندها، مکعب تصميم گيري و مديريت استراتژيک منجر به ايجاد محصول PARS ERP گرديد.