جمعه ٠٢ آبان ١٣٩٩
صفحه اصلی > محصولات > PARS ERP > سیستم های PARS ERP > مديريت منابع انسانی > نگهداشت 
نگهداشت

ايجاد سرعت - دقت و كنترلهاي لازم در انجام صدور احكام پرسنلي، حضور و غياب، آرشيومدارك و اطلاعات پرسنل، مرخصي، اضافه كاري، ماموريت، وام و تهيه اطلاعات مورد نياز سيستم حقوق ودستمزد

برخي از امکانات سيستم:

 • تعريف انواع احكام سازماني
 • صدور احكام سازماني و مشاهده يا چاپ احكام براي هر فرد
 • تعريف نامحدود گروه‌هاي كاري
 • تعريف آئين نامه‌هاي كاركرد براي هرگروه كاري
 • معرفي سوابق اطلاعات كاركنان شامل سوابق آموزشي، استخدامي، مهارت‌ها، تخصص‌ها، تدريس، فعاليتهاي علمي و تحقيقاتي
 • تعريف انواع استخدام، شرح حكم، مزاياي حكم، افزايشات، مدرك‌هاي تحصيلي، جداول گروه پايه، انواع وضعيت ويژه، كدهاي ورود و خروج - انواع وام، ماموريت، مرخصي
 • صدور مجوزهاي ماموريت، مرخصي، اضافه كاري و مرخصي تشويقي
 • ثبت ورود و خروج‌هاي روزانه ( فايل از دستگاه )
 • محاسبه كاركرد روزانه و دوره‌اي فرد يا افراد
 • تهيه گزارشات كاركرد واقعي و حقوقي
 • معرفي انواع وام و تعريف نحوه کسور اقساط آن
 • ارتباط با دستگاه کارت زني و گزارشگيري ازآن
 • ثبت اطلاعات معاينات انجام شده پرسنل
 • تعريف شرايط ارتقاء و صدور درخواست ارتقاء براي افراد
 • گرفتن گزارش افراد حائز شرايط بازنشستگي
 • داشتن روزهايي در تقويم کشوري که وضعيت تعطيل و موظف را باهم پوشش دهد
 • تعريف ضامنان براي هر وام پرسنلي
 • داشتن گزارش روزانه سر جمع بصورتي که هر فرد اطلاعات خود و زير دستان خود را ببيند
 • تعريف اقساط وام بصورت دلخواه