جمعه ٠٢ آبان ١٣٩٩
صفحه اصلی > محصولات > PARS ERP > سیستم های PARS ERP > مديريت منابع انسانی > احکام امتیازی 
احکام امتيازی

صدور اتوماتيک احکام بر اساس امتيازات در طرح طبقه بندي مشاغل، نظام هماهنگ و خدمات کشوري

 برخي از امکانات سيستم: 

  • تعيين عوامل امتيازي مختلف بر اساس انواع استخدام
  • تعيين مقادير مزايا بر اساس فرمولهاي کاملاَ پارامتريک که توسط مسئولان و با استفاده از سوابق موجود بصورت اتوماتيک محاسبه مي شود.
  • تعيين عوامل امتيازي خاص افراد
  • محاسبه مزاياي حکمي بصورت خودکار بر اساس عوامل و فرمولهاي تعريف شده ( طرح طبقه بندي مشاغل)
  • تعريف مزاياي خاص براي افراد در حالت هايي که خارج از انواع استخدام باشد
  • رويت گزارش مزاياي محاسبه شده براي فرد