پنج شنبه ١٠ مهر ١٣٩٩
صفحه اصلی > محصولات > PARS ERP > سیستم های PARS ERP > مديريت منابع انسانی > حقوق و دستمزد 
حقوق و دستمزد

اين سيستم كليه محاسبات حقوقي پرسنل را براساس ضوابط و عوامل تعريف شده تهيه نموده، گزارشات مربوطه را تدوين كرده و سندحقوق و دستمزد محاسبه شده را ثبت مي‌نمايد

برخي از امکانات سيستم: 

 • تعريف انواع گروه‏هاي حقوقي و تعريف استاندارد كاركرد آن براساس انواع محاسبات حقوقي يك مجموعه جهت محاسبات حقوق پرسنل
 • تعريف انواع ماليات اعم از نرخ ثابت و يا جدولي و قابليت تعريف جداول مالياتي متفاوت و ثبت سوابق آنها
 • تعريف عوامل حقوقي به صورت كاملاً پارامتريك و فرمول پذير، بدين معني كه بتوان يك عامل و فرمول آن را تعريف نموده و با تعريف مشخصات آن (پرداخت/ كسر، شرح، هزينه كارفرما، محاسباتي، فرمول ذخيره، غير مستمرو مساعده) يك عامل حقوقي جديد در سيستم بوجود آورد. تعبيه اين امكان در سيستم به كاربر مجاز اجازه تعريف انواع محاسبات حقوقي، مزايا، ماليات و بيمه را مي دهد
 • محاسبه و نگهداري انواع وام و پس انداز از نوع اقساطي و يا درصدي از حقوق و نيز وامهاي كارمندي
 • تخصيص عوامل مختلف به گروه هاي حقوقي متفاوت كه در اين صورت تنها عوامل اختصاص داده شده به آن گروه، محاسبه مي گردد
 • تعريف و تهيه و نگهداري انواع خروجي ها اعم از ليست يا ديسكت ( بيمه، بانك و ماليات ) توسط كاربركه با توجه به نياز ساختار با استفاده از امکانات ساخت گزارش
 • تعريف و تدوين گزارشات اعم از فيش حقوق، ليست حقوق، ليست بيمه و ليست ماليات به تعداد نامحدود و بصورت كاملاً پارامتريك كه در آن كاربر قادر به تهيه گزارشات مختلف در حد امکانات ساخت گزارش مي باشد
 • محاسبه معوقه حقوق
 • تهيه سند حسابداري براساس عوامل تعريف شده
 • ورود مقادير شروع سيستم جهت راه اندازي سيستم در اواسط يك دوره مالي
 • ورود اطلاعات عوامل غير مستمر به صورت دستي
 • امكان مرور محاسبات حقوقي
 • محاسبه و كسر اقساط وام و ارائه گزارشات سوابق اقساط و مانده وام
 • خواندن اطلاعات کارکرد از فايل DBF در صورت نداشتن سيستم نگهداشت
 • معوقه ليست بيمه به تفکيک ماه