يکشنبه ٢٧ آبان ١٣٩٧
صفحه اصلی > ERP center > مقالات > چهارچوبی پیشنهادی برای معرفی کارکردهای ERP در حوزه هاي عملکردی سازمان