پنج شنبه ٠٤ مرداد ١٤٠٣
صفحه اصلی > ERP center > مقالات > CRM، نگاهي به مديريت ارتباط با مشتري در بازار جهان و ايران