شنبه ٠٥ خرداد ١٤٠٣
صفحه اصلی > درباره ما > مدير عامل و اعضای هیئت مدیره > اسماعیل مسگر پور طوسی 
مشخصات اعضای هیئت مدیره
اسماعیل مسگر پور طوسی 

سوابق تحصيلي

  • ليسانس مهندسی صنايع از دانشکده اميرکبير
  • فوق ليسانس مديريت اجرائي از مديريت صنعتي  
اسماعیل مسگرپور طوسی
رئیس هیئت مدیره

 سوابق كاري

  • سي سال سابقه مديريت در سازمانها
  • مدير عامل شرکت تهران بوستون