شنبه ٠٥ خرداد ١٤٠٣
صفحه اصلی > درباره ما > مدير عامل و اعضای هیئت مدیره > بهروز کتانچی 
مشخصات اعضای هیئت مدیره
بهروز کتانچی  سوابق تحصيلي
  • ليسانس آناليز سيستم ها از مدرسه عالي كامپيوتر
  • فوق ليسانس مديريت اجرائي از مديريت صنعتي
بهروز کتانچی
نایب رئیس هیئت مدیره

 سوابق كاري

  • بيست و پنج سال سابقه مديريت و کارشناسی در سازمانها
  • مديرپروژه سيستم های جامع ويکپارچه
  • دو سال رئيس هيات حل اختلاف انجمن انفوزماتيك ايران