شنبه ٠٥ خرداد ١٤٠٣
صفحه اصلی > درباره ما > مدير عامل و اعضای هیئت مدیره > مجید امیدوار تهرانی 
مشخصات اعضای هیئت مدیره
مجید امیدوار تهرانی  سوابق تحصيلي
  • ليسانس اقتصاداز دانشگاه شهيد بهشتی
  • فوق ليسانس مديريت اجرائي از مديريت صنعتي
مجید امیدوار تهرانی
عضو هیئت مدیره

سوابق كاري

  • بيست و سه سال سابقه مديريت و کارشناسي در سازمانها