پنج شنبه ٢١ فروردين ١٣٩٩
صفحه اصلی > محصولات > PARS ERP > سیستم های PARS ERP > مدیریت تولید 
مدیریت توليــــــد

یکی از حوزه های استراتژیک سازمان ها و شرکت های تولید حوزه مدیریت تولیدی میباشد. این حوزه به علت ماهیت تکنولوژیکی و بخش اصلی فرآیند نیاز مشتریان از مهمترین حوزه ها است.

حوزه تولید سهم  اصلی در ایجاد ارزش افزوده داشته و توجه به مدیریت این حوزه تاثیر بسیاری در سوددهی ونیز کاهش هزینه ها خواهد داشت.

سیستم های حوزه مدیریت تولید کمک موثری را در بهینه سازی و اعمال مدیریت در بهبود اثر بخشی این حوزه ایفا می نماید. این سیستم ها مدیریت حوزه تولید را با حوزه های بازرگانی - مدیریت فروش - مدیریت خرید داخلی و خارجی و خدمات پس از فروش - و حوزه های سیستم های مدیریت مواد و محصول( انبارها) و مدیریت تضمین کیفیت یکپارچه می سازد.

سیستم های حوزه تولید برای محاسبه بهای تمام شده اطلاعات قابل اتکاء و به موقع را تأمین خواهد کرد.