پنج شنبه ١٠ مهر ١٣٩٩
صفحه اصلی > محصولات > راهکارهاي نرم افزاری مشاورین پارس سیستم > راهکار سازمان های دولتی 
راهکارهای ويژه سازمان های دولتی

 

حسابداری دولتی و بودجه و گزارشات

خزانه داری

حسابداری اموال

حسابداری انبار

حسابداری خرید داخلی

حسابداری حقوق و دستمزد

جذب و استخدام

تشکیلات و ساختار سازمانی

کارگزینی و حضور و غیاب

بهسازی

          برنامه ریزی آموزشی

          ارزشیابی عملکرد

          نظام پیشنهادات

          تشویق و تنبیه

حقوق و دستمزد

دبیرخانه و کارتابل

مدیریت فرایندها

آرشیو اسناد

برنامه ریزی کار و جلسات

تقویم

مدیریت انبار

قرارداد ها

کارپردازی

اطلاعات عمومی

طبقه بندی راهنمای کدینگ

تعیین حق دسترسی

گزارش ساز

 حوزه مالي  حوزه منابع انسانی  حوزه اطلاعات  حوزه پشتیبانی  حوزه سیستم های عمومی