پنج شنبه ٠٤ مرداد ١٤٠٣
صفحه اصلی > خدمات > خدمات آموزش 
 
خدمات آموزش

آموزش:
هدف از ارايه خدمات آموزش آشنايي کاربران با امکانات و قابليت هاي سيستم و نحوه کارکردن با بخش هاي مختلف هر نرم افزار بدون در نظر گرفتن فرآيندها و مدل فعاليت هر مشتري است در حقيقت هدف از آموزش آشنايي کاربران با امکانات و توان مندي هاي نرم افزار است.
چنانچه کاربران هر سيستم از امکانات و قابليت هاي نرم افزار آگاهي کامل داشته باشد از يک طرف هنگام شروع دوره خدمات نظارت بر راهبري ورود اطلاعات پايه به نرم افزار توسط کاربر با سرعت بالا و کيفيت بهتري انجام شده و در نتيجه دوره نظارت بر راهبري کوتاه تر شده و نرم افزارها سريعتر عملياتي و به بهره برداري ميرسد و پس از آن طي دوره بهره برداري با توجه به تسلط کاربربه قابليت ها و توانايي هاي نرم افزار تاثير بسزايي در کيفيت استفاده ، ثبت و بازيابي اطلاعات مورد نياز سازمان دارد لذا آموزش و تربيت کاربران مسلط و ماهر از اهميت بالايي برخوردار است. بر اين اساس مشاورين پارس سيستم با تاسيس مرکز آموزش خود در سال 1390 اقدام به برگزاري دوره هاي مورد نياز مشتريان به صورت آکادميک و منظم نموده است.

آموزش کاربري
شروع مرحله عملیاتی نمودن نرم افزار هاي خريداري شده، آموزش کاربري است که در اين مرحله کاربران با حضور در دوره هاي مورد نظر آموزش مورد نياز خود را کسب مينمايند و انتظار اين ميرود پس از حضور در اين دوره ها توانايي کارکردن با نرم افزار را کسب نمايند.

آموزش راهبري
پس از حضور در دوره هاي آموزشي و شروع عمليات پياده سازي نرم افزارهای خریداری شده کارشناسان مشاورين پارس سيستم در کنار کاربران مشتري قرارگرفته و وظيفه مشاوره، هدايت و نظارت بر ورود اطلاعات و عمليلتي نمودن سيستم ها را به عهده ميگيرند در اين مرحله چنانچه کاربران نيازمند آموزش هاي تکميلي باشند کارشناسان مشاورين پارس سيستم اين آموزش ها را تا حصول نتيجه مطلوب ارائه مينمايند.