پنج شنبه ٢١ فروردين ١٣٩٩
صفحه اصلی > محصولات > PARS ERP > فرایند استاندارد خرید 
فرایند استاندارد خرید
رويه هاي استانداردي هستند كه در داخل سيستم هاي يكپارچه وجود دارند . اين رويه ها با استفاده از مديريت فرآيندها مي تواند با توجه به نياز سازمان توسط استفاده كننده بر اساس نياز متناسب شوند .
نمونه اي از اين فرآيندها در شکل زير ( گردش اطلاعات سيستم خريد ) آمده است.